Bielsko tatry
 
  Strona główna
  Lotnictwo
  Galerie
  Imprezy
  Linki
  Inne
  Video
Sonda
Ulubione tematy :
:: lotnictwo
:: architektura miast
:: przemysł
:: zabytki
:: przyroda
:: dziennik gorgola
:: reportaże
:: inne

Zdjęcie tygodnia


powiększ

Dziennik Gorgola


Dzień 10 - pierwszomajowy koncert gitarowy ! Czyli jak pokopał mnie prąd.

Dzień 11 - moje Aleksandrowice

Dzień 9 - Zbójnik Jakubek i spotkanie integracyjne w Krynicy.

Reklama


   
 
 
Google

 :: Aktualnosci

<< Pokaż wszystkie aktualności

XXV Zjazd Krajowy Aeroklubu Polskiego
AEROKLUB POLSKI

PORZˇDEK OBRAD
XXV Zjazdu Krajowego Aeroklubu Polskiego sprawozdawczo-wyborczego
(XXV Walnego Zgromadzenia Aeroklubu Polskiego sprawozdawczo-wyborczego)
w dniach 14 i 15 marca 2009r.

godz.9.00 1. Otwarcie XXV Zjazdu Krajowego Aeroklubu Polskiego (XXV
Walnego Zgromadzenia Aeroklubu Polskiego) - powitanie uczestników Zjazdu -
Prezes Aeroklubu Polskiego.
- uczczenie minutą ciszy zmarłych członków Stowarzyszenia.
2. Wystąpienie Prezesa Aeroklubu Polskiego.
3. Uroczyste wręczenie odznaczeń.
4. Wystąpienia zaproszonych gości.
5. Wybór Prezydium oraz protokolanta Zjazdu.
6. Objęcie prowadzenia obrad przez Prezydium Zjazdu.
7. Przyjęcie porządku obrad - Przewodniczący Zjazdu.
8. Zatwierdzenie regulaminu obrad.
9. Zatwierdzenie regulaminu wyborów władz Aeroklubu Polskiego, w tym
ustalenie liczebności nowego Zarządu Aeroklubu Polskiego.
10. Powołanie Komisji zjazdowych:
- Mandatowej;
- Wyborczej;
- Statutowej;
- Odwoławczej;
- Uchwał i Wniosków,
- Skrutacyjnej.
11. Sprawozdanie Zarządu Aeroklubu Polskiego - Prezes AP.
12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego - Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej AP.
13. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego Aeroklubu Polskiego - Przewodniczący
Sądu Koleżeńskiego AP.
14. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
15. Dyskusja na temat złożonych sprawozdań.
16. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Aeroklubu Polskiego.
17. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego.
18. Głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego w
sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Aeroklubu Polskiego.
19. Przyjęcie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego Aeroklubu Polskiego.
20. Dyskusja nad koncepcją zasad eksploatacji lotnisk aeroklubowych.
21. Głosowanie nad uchwałą programową określającą zasady eksploatacji
lotnisk aeroklubowych.
22. Dyskusja nad określeniem wysokości i koncepcją składek członkowskich
od jednostek organizacyjnych i członków zwyczajnych.
23. Głosowanie nad uchwałą określającą wysokość i koncepcję składek
członkowskich od jednostek organizacyjnych i członków zwyczajnych.
24. Wystąpienie Komisji Statutowej.
25. Dyskusja nad zmianami statutowymi.
26. Głosowanie nad uchwałą wprowadzającą zmiany do statutu Aeroklubu
Polskiego.
27. Zgłaszanie kandydatów na Prezesa Aeroklubu Polskiego.
28. Dyskusja.
29. Wystąpienie Komisji Wyborczej prezentującej listę kandydatów na
Prezesa Aeroklubu Polskiego.
30. Wybory Prezesa Aeroklubu Polskiego.
31. Ogłoszenie wyników wyborów na Prezesa Aeroklubu Polskiego.
32. Zgłaszanie kandydatów do władz Aeroklubu Polskiego: Zarządu, Komisji
Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Aeroklubu Polskiego.
33. Dyskusja.
34. Wystąpienie Komisji Wyborczej prezentującej listy kandydatów do władz
Aeroklubu Polskiego.
35. Wybory do władz Aeroklubu Polskiego.
36. Ogłoszenie wyników wyborów do władz Aeroklubu Polskiego.
37. Wystąpienie Komisji Odwoławczej.
38. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków.
39. Głosowanie uchwał i wniosków Zjazdu (Walnego Zgromadzenia).
40. Podsumowanie obrad oraz zamknięcie XXV Zjazdu Krajowego Aeroklubu
Polskiego (XXV Walnego Zgromadzenia Aeroklubu Polskiego).

Losowe zdjęcia


powiększ

powiększ

powiększ

powiększ

powiększ

powiększ

Imprezy lotnicze


26 Mistrzostwa Bielska w gimnastyce sportowej. 2019.03.08

Złap Bakcyla - spotkanie z mistrzami Narciarstwa

X NOWOTARSKI PIKNIK LOTNICZY 7-8. 07.2018