Bielsko tatry
 
  Strona główna
  Lotnictwo
  Galerie
  Imprezy
  Linki
  Inne
  Video
Sonda
Ulubione tematy :
:: lotnictwo
:: architektura miast
:: przemysł
:: zabytki
:: przyroda
:: dziennik gorgola
:: reportaże
:: inne

Zdjęcie tygodnia


powiększ

Dziennik Gorgola


Dzień 10 - pierwszomajowy koncert gitarowy ! Czyli jak pokopał mnie prąd.

Dzień 11 - moje Aleksandrowice

Dzień 9 - Zbójnik Jakubek i spotkanie integracyjne w Krynicy.

Reklama


   
 
 
Google

 :: Aktualnosci

<< Pokaż wszystkie aktualności

Nowy Zarząd Aeroklubu Polskiego ( 27.03.2010r. )
Informacja z XXVII Walnego Zgromadzenia Delegatów AP


W dniach 27-28 marca 2010 roku w Warszawie odbyło się XXVII Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczyło 116 delegatów spośród uprawnionych 126 przedstawicieli Aeroklubów Regionalnych.Głównym przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów były wybory Prezesa i Zarządu Aeroklubu Polskiego, nadanie osobowości prawnej szkołom szybowcowym Aeroklubu Polskiego, zmiany statutowe, oraz rozpatrzenie innych wniosków zgłoszonych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną, Delegatów i członków Aeroklubu Polskiego.Zarząd Aeroklubu Polskiego

W wyborach na Prezesa Aeroklubu Polskiego został zgłoszony jeden kandydat – Włodzimierz Skalik, który w głosowaniu uzyskał zdecydowaną większość głosów.Spośród 18 kandydatów na członków Zarządu Aeroklubu Polskiego zostało wybranych następujących 10 osób:• Jacek Dankowski (Aeroklub Leszczyński)

• Stanisław Haczyński (Aeroklub Zagłębia Miedziowego)

• gen. Ryszard Hać (Wojska Lotnicze)

• Michał Lewczuk (Aeroklub Warszawski)

• Marcin Prusaczyk (Aeroklub Nadwiślański)

• Andrzej Siembida (Aeroklub Włocławski)

• Jarosław Szołtysek (Aeroklub |ląski)

• Stanisław Szpera (Aeroklub Bydgoski)

• Paweł |wierczyński (Aeroklub Mielecki)

• Wiktor Wyszywacz (Aeroklub Łódzki)


Szkoły szybowcowe

Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego przyjęło zmiany do statutu umożliwiające powołanie szkół lotniczych oraz uchwały powołujące szkoły szybowcowe i określającej ich regulamin. Dodatkowo Walne Zgromadzenie Delegatów zdecydowało o przekazaniu szkołom nieruchomości będących obecnie w ich dyspozycji, przy jednoczesnym zachowaniu kontroli nad przekazanym majątkiem przez Walne Zgromadzenie – najwyższą władzę Aeroklubu Polskiego.Zgodnie z przegłosowanymi zmianami szkoły szybowcowe Aeroklubu Polskiego utrzymają dotychczasowy, ogólnodostępnych charakter dla wszystkich członków Aeroklubu Polskiego. Głównym celem przeprowadzonych zmian jest nadanie osobowości prawnej szkołom szybowcowym oraz wsparcie ich długoterminowego rozwoju poprzez doprecyzowanie zadań statutowych, poprawę zarządzania i nadzoru nad działalnością szkół szybowcowych.Pozostałe tematy

Walne Zgromadzenie Delegatów AP wprowadziło zmiany do statutu umożliwiające powołanie Delegatów na WZD AP na kadencję nie dłuższą niż 2 lata oraz doprecyzowało zapisy w zakresie zatwierdzania sprawozdań finansowych Aeroklubu Polskiego. Dodatkowo delegaci postanowili o powołaniu stałej komisji statutowej, której celem będzie dokładna analiza i opracowywanie propozycji zmian do statutu Aeroklubu Polskiego.Walne Zgromadzenie Delegatów AP postanowiło o nadaniu statusu członka honorowego Aeroklubu Polskiego Adeli Dankowskiej, Stanisławowi Klukowi oraz Wacławowi Strózikowi.Delegaci oraz pracownicy Aeroklubu Polskiego gorąco podziękowali dotychczasowemu Prezesowi Aeroklubu Polskiego – Jerzemu Makuli za dotychczasową pracę na rzecz Aeroklubu Polskiego.Zarząd Aeroklubu Polskiego serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom Walnego Zgromadzenia za ogromne zaufanie, jakim zostaliśmy obdarzeni oraz mocne wsparcie dla pozytywnych zmian w naszym Stowarzyszeniu. Należy także podkreślić i podziękować bardzo sprawny przebieg obrad Walnego i wysoką frekwencję przedstawicieli Aeroklubów.

info: http://www.aeroklubpolski.pl

Losowe zdjęcia


powiększ

powiększ

powiększ

powiększ

powiększ

powiększ

Imprezy lotnicze


26 Mistrzostwa Bielska w gimnastyce sportowej. 2019.03.08

Złap Bakcyla - spotkanie z mistrzami Narciarstwa

X NOWOTARSKI PIKNIK LOTNICZY 7-8. 07.2018