Bielsko tatry
 
  Strona główna
  Lotnictwo
  Galerie
  Imprezy
  Linki
  Inne
  Video
Sonda
Ulubione tematy :
:: lotnictwo
:: architektura miast
:: przemysł
:: zabytki
:: przyroda
:: dziennik gorgola
:: reportaże
:: inne

Zdjęcie tygodnia


powiększ

Dziennik Gorgola


Dzień 10 - pierwszomajowy koncert gitarowy ! Czyli jak pokopał mnie prąd.

Dzień 11 - moje Aleksandrowice

Dzień 9 - Zbójnik Jakubek i spotkanie integracyjne w Krynicy.

Reklama


   
 
 
Google

 :: Aktualnosci

<< Pokaż wszystkie aktualności

Historyczne wydarzenie dla GSS AP Żar. 02.01.2012r. ( ?... )
W dniu 29 grudnia 2011 r. w Krakowie Prezes Aeroklubu Polskiego Włodzimierz Skalik oraz Sekretarz Generalny AP Ryszard Michalski podpisali akt notarialny przeniesienia własności zorganizowanej części przedsiębiorstwa przez stowarzyszenie Aeroklub Polski na rzecz terenowej jednostki organizacyjnej tego stowarzyszenia – Górską Szkołę Szybowcową AP „Żar”. Czynność ta zakończyła trwający od wielu miesięcy proces restrukturyzacji organizacyjnej GSS AP „Żar”, którego efektem jest m.in. nadanie osobowości prawnej Szkole Szybowcowej.

W ostatnich kilkunastu latach szkoły szybowcowe Aeroklubu Polskiego przeżywały małe i większe kryzysy. W działalności CSS AP w Lesznie i GSS AP „Żar” w Międzybrodziu Żywieckim można było zaobserwować efekty braku strategii, wątpliwości odnośnie celów działalności i sposobów ich realizacji.

W tym czasie pojawiały się liczne pomysły dalszego rozwoju tych ośrodków – od nieśmiałych sugestii „prywatyzacji”, aż po koncepcje przekształcenia w lokalny aeroklub regionalny. Kierunek rozwoju rozstrzygnęło Walne Zgromadzenie Delegatów AP, które obradowało w dniach 27-28 marca 2010 r. w Warszawie i zdecydowało o usamodzielnieniu CSS i GSS. Zwyciężyła koncepcja budowy na bazie tych ośrodków, silnych profesjonalnych, ogólnopolskich szkół szybowcowych, otwartych dla wszystkich członków Aeroklubu Polskiego. Przeprowadzenie zmian wymagało odwagi, determinacji, wiedzy jak to zrobić i ogromnej pracy.

Pokłosiem tych decyzji były ostatnie działania Zarządu Aeroklubu Polskiego. To, co przez kilka lat było mglistym pomysłem na zmiany w GSS AP „Żar”, teraz stało się faktem. W środę 28 grudnia odbyło się ostatnie posiedzenie Zarządu Aeroklubu Polskiego w 2011 roku. Głównym tematem obrad tego wyjątkowego, trwającego do póĽnych godzin nocnych spotkania zwołanego między świętami a sylwestrem była finalizacja przygotowywanego od około 3 lat, a aktywnie toczącego się od kilkunastu miesięcy procesu usamodzielnienia Górskiej Szkoły Szybowcowej AP „Żar” w Międzybrodziu Żywieckim.

W proces usamodzielnienia GSS AP „Żar” było zaangażowanych łącznie kilkanaście osób, które najpierw zastanawiały się jak długoterminowo zabezpieczyć możliwości rozwoju tego unikatowego, górskiego ośrodka lotniczego, a póĽniej żmudnie przygotowywały dziesiątki potrzebnych dokumentów.

W efekcie powyższych prac, przypieczętowanych decyzją Zarządu Aeroklubu Polskiego z ostatniej środy, stało się możliwe podpisanie w dniu 29 grudnia 2011 r. w Krakowie odpowiedniego aktu notarialnego, który zakończył proces usamodzielnienia się ośrodka.

Od teraz GSS działa w ramach nowego podmiotu (jednostki terenowej Aeroklubu Polskiego, posiadającej własną osobowość prawną), który to podmiot przejął już nie tylko działalność operacyjną, ale także cały majątek ruchomy i nieruchomy Górskiej Szkoły Szybowcowej. Szkoła stała się w pełni samodzielną jednostką Aeroklubu Polskiego, która ma własne, jasno określone w Statucie Aeroklubu Polskiego cele i zadania.

„Nowa” Górska Szkoła Szybowcowa posiada własny Zarząd (może on być 1-3 osobowy) oraz Radę Szkoły (7 osobową) pełniącą funkcję analogiczną do Rad Nadzorczych w spółkach kapitałowych. Nowa struktura zdecydowanie lepiej niż dotychczasowa odzwierciedla obszary odpowiedzialności władz i kadry zarządzającej GSS. Szkoła ma nareszcie swoich, odpowiedzialnych za nią gospodarzy. Ma także majątek, który powinna pielęgnować i unowocześniać.

Górska Szkoła Szybowcowa rozpoczęła pisanie nowego rozdziału swojej historii. Samodzielność finansowa, określenie misji, strategii oraz ról poszczególnych władz i osób mobilizują do lepszego zarządzania i pozwolą Szkole lepiej niż dotychczas wykorzystać swoje największe atuty.

Władze Aeroklubu Polskiego mają nadzieję, iż w efekcie zakończonego procesu będziemy obserwować dynamiczny rozwój działalności GSS nastawionej na realizację celów statutowych, dla których Szkoła ta została powołana - m.in. popularyzację wyczynowego szybownictwa w terenie górskim. Aeroklub Polski liczy także na dalszą poprawę wyników finansowych Szkoły, tak żebyśmy za kilka lat wszyscy mogli cieszyć się z lepszej i nowocześniejszej infrastruktury naziemnej oraz floty powietrznej GSS.

Samodzielność Szkoły, powiązanie z lokalnymi strukturami samorządowymi, współpraca i wsparcie lokalnych władz dają szansę na rozwój oraz korzyści dla środowiska lotniczego jak i regionu.

To nowa karta w historii Szkoły, to nowe możliwości, to czas na pełne „rozwinięcie skrzydeł”.

Kolejnym krokiem w procesie przebudowy struktury Aeroklubu Polskiego będzie nadanie osobowości prawnej Centralnej Szkole Szybowcowej AP w Lesznie, co powinno nastąpić w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy.Michał Lewczuk

Zarząd AP


http://aeroklubpolski.pl/aktualnosci/strona_glowna/historyczne_wydarzenie_dla_gss_ap_zar/
Losowe zdjęcia


powiększ

powiększ

powiększ

powiększ

powiększ

powiększ

Imprezy lotnicze


26 Mistrzostwa Bielska w gimnastyce sportowej. 2019.03.08

Złap Bakcyla - spotkanie z mistrzami Narciarstwa

X NOWOTARSKI PIKNIK LOTNICZY 7-8. 07.2018