Bielsko tatry
 
  Strona główna
  Lotnictwo
  Galerie
  Imprezy
  Linki
  Inne
  Video
Sonda
Ulubione tematy :
:: lotnictwo
:: architektura miast
:: przemysł
:: zabytki
:: przyroda
:: dziennik gorgola
:: reportaże
:: inne

Zdjęcie tygodnia


powiększ

Dziennik Gorgola


Dzień 10 - pierwszomajowy koncert gitarowy ! Czyli jak pokopał mnie prąd.

Dzień 11 - moje Aleksandrowice

Dzień 9 - Zbójnik Jakubek i spotkanie integracyjne w Krynicy.

Reklama


   
 
 
Google

 :: Aktualnosci

<< Pokaż wszystkie aktualności

II Zwyczajny Sprawozdawczo-Wyborczy Kongres Aeroklubu Polskiego. 12.02.2014 r.
Zarząd Aeroklubu Polskiego, działając na podstawie § 25 ust. 1 Statutu Aeroklubu Polskiego, informuje uprzejmie, że uchwałą nr 633/19/XVIII/2014 z dnia 12 lutego 2014, w oparciu o przepisy § 20 ust. 2 oraz § 22 Statutu Aeroklubu Polskiego dokonał zwołania II Zwyczajnego Sprawozdawczo-Wyborczego Kongresu Aeroklubu Polskiego. Kongres został zwołany na dzień 29 marca 2014 r. (sobota) na godz. 09.45 w I terminie lub na godz.10.00 w II terminie. Kongres będzie obradował w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 39 (Biurowiec PLL LOT).

Celem zwołania Kongresu jest podjęcie uchwał określonych w Porządku Obrad, który przedkładamy w załączeniu. Pobierz

Zarząd Aeroklubu Polskiego przypomina jednocześnie, że zgodnie z brzmieniem przepisów § 28 statutu AP, w Kongresie udział biorą z głosem stanowiącym delegaci członków zwyczajnych Związku, powołani zgodnie z przepisami wewnętrznymi osób prawnych będących członkami zwyczajnymi Aeroklubu Polskiego, w liczbie jeden delegat na jednego członka zwyczajnego.

Jednocześnie każdy delegat dysponuje na Kongresie ilością głosów obliczoną w oparciu o zapisy § 28 ust.2 statutu Aeroklubu Polskiego. Dodatkowo Zarząd AP przypomina, że zgodnie z przepisami § 30 ust.1 Statutu Aeroklubu Polskiego, członkowie zwyczajni mogą zgłaszać do biura Związku kandydatów na Prezesa Związku. Zgłoszenie winno zostać dokonane na co najmniej 30 dni przed terminem Kongresu.

Warszawa, dnia 12 lutego 2014

PORZĄDEK OBRAD
II Zwyczajnego Sprawozdawczo-Wyborczego Kongresu Aeroklubu Polskiego,
Warszawa, 29 marca 2014 r.
1.
Otwarcie obrad.
2.
Wystąpienie Prezesa Aeroklubu Polskiego.
3.
Wystąpienia zaproszonych gości.
4.
Przyjęcie regulaminu obrad.
5.
Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Kongresu.
6.
Stwierdzenie przez Przewodniczącego ważności Kongresu oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
7.
Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
8.
Przyjęcie porządku obrad.
9.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
10.
Przedstawienie sprawozdania Zarządu AP z działalności Aeroklubu Polskiego.
11.
Przedstawienie sprawozdania finansowego Aeroklubu Polskiego
za 2013 rok.
12.
Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej AP.
13.
Przedstawienie informacji Rady Górskiej Szkoły Szybowcowej
AP „Żar” z działalności Górskiej Szkoły Szybowcowej AP „Żar”.
14.
Przedstawienie informacji Rady Centralnej Szkoły Szybowcowej
AP z działalności Centralnej Szkoły Szybowcowej AP.
15.
Dyskusja.
16.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
AP z działalności Aeroklubu Polskiego.
17.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Aeroklubu Polskiego za 2013 rok.
18.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
Zarządowi AP.
19.
Podjęcie uchwały w sprawie nadania Sebastianowi Kawie tytułu Członka Honorowego AP.
20.
Przedstawienie informacji o zgłoszonych kandydatach na Prezesa AP.
21.
Wystąpienia kandydatów na Prezesa AP.
22.
Wybory Prezesa AP.
23.
Wystąpienie Prezesa AP.
24.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia
liczby członków Zarządu AP.
25.
Zgłoszenie kandydatów na członków Zarządu AP.
26.
Wybory do Zarządu AP.
27.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ilości członków Komisji Rewizyjnej AP.
28.
Zgłoszenie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej AP.
29.
Wybory do Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego.
30.
Przedstawienie projektu zmian Statutu Aeroklubu Polskiego.
31.
Dyskusja.
32.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Aeroklubu Polskiego.
33.
Przedstawienie kandydatów na Arbitra Dyscyplinarnego AP, Zastępców Arbitra Dyscyplinarnego AP oraz do Komisji Odwoławczej AP.
34.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Arbitra Dyscyplinarnego AP
, Zastępców Arbitra Dyscyplinarnego AP oraz Komisji Odwoławczej AP.
35.
Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków zgłoszonych do Komisji Uchwal i Wniosków.
36.
Podsumowanie Kongresu.
37.
Zamknięcie obrad.

Uwaga:
Przewodniczący Kongresu zarządzi 45-cio minutową przerwę

Losowe zdjęcia


powiększ

powiększ

powiększ

powiększ

powiększ

powiększ

Imprezy lotnicze


26 Mistrzostwa Bielska w gimnastyce sportowej. 2019.03.08

Złap Bakcyla - spotkanie z mistrzami Narciarstwa

X NOWOTARSKI PIKNIK LOTNICZY 7-8. 07.2018