Bielsko tatry
 
  Strona główna
  Lotnictwo
  Galerie
  Imprezy
  Linki
  Inne
  Video
Sonda
Ulubione tematy :
:: lotnictwo
:: architektura miast
:: przemysł
:: zabytki
:: przyroda
:: dziennik gorgola
:: reportaże
:: inne

Zdjęcie tygodnia


powiększ

Dziennik Gorgola


Dzień 10 - pierwszomajowy koncert gitarowy ! Czyli jak pokopał mnie prąd.

Dzień 11 - moje Aleksandrowice

Dzień 9 - Zbójnik Jakubek i spotkanie integracyjne w Krynicy.

Reklama


   
 
 
Google

 :: Aktualnosci

<< Pokaż wszystkie aktualności

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Aeroklubu Bielsko-Bialskiego.
Bielsko-Biała, 25.01.2007

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Aeroklubu Bielsko-Bialskiego zawiadamia, że w dniu 16.02.2007 roku o godzinie 17:00, w Zespole Szkół Technicznych i Handlowych, w Bielsku Białej przy ulicy Lompy 11, odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Aeroklubu Bielsko-Bialskiego.
W przypadku braku kworum, Walne Zgromadzenie odbędzie się w drugim terminie, tj. tego samego dnia, w tym samym lokalu, o godzinie 17:30, bez względu na ilość obecnych członków. Przypominamy, że obecność na Walnym Zgromadzeniu jest obowiązkowa.

PORZˇDEK OBRAD
1. Otwarcie
2. Powitanie uczestników Walnego Zgromadzenia oraz zaproszonych gości
3. Uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłych członków ABB.
4. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad
5. Przyjęcie porządku obrad
6. Zatwierdzenie regulaminów wyborów władz ABB.
7. Powołanie komisji Walnego Zgromadzenia - mandatowej
- wyborczej
- uchwał i wniosków
- skrutacyjnej
8. Referat sprawozdawczy Prezesa Aeroklubu Bielsko-Bialskiego
9. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Bielsko-Bialskiego
10. Sprawozdanie Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego Aeroklubu Bielsko-Bialskiego
11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej
12. Wystąpienie zaproszonych gości
13. Dyskusja
14. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi ABB.
15. Zgłaszanie kandydatów do - Zarządu ABB
- Komisji rewizyjnej
- Sądu koleżeńskiego
- Na delegatów na najbliższy zjazd AP
16. Dyskusja do czasu rozdania kart wyborczych z kandydatami.
17. Wystąpienie komisji wyborczej i prezentacja kandydatów do władz ABB.
18. Głosowanie.
19. Ogłoszenie wyników wyborów do władz ABB.
20. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków.
21. Przerwa – w czasie której nastąpi ukonstytuowanie nowych władz ABB.
22. Ogłoszenie wyników ukonstytuowania nowych władz ABB.
23. Zakończenie Walnego Zgromadzenia oraz wystąpienie nowego Prezesa.


Za Zarząd

Prezes Aeroklubu Bielsko-Bialskiego

instruktor pilot inż. Jerzy Oślak
Losowe zdjęcia


powiększ

powiększ

powiększ

powiększ

powiększ

powiększ

Imprezy lotnicze


26 Mistrzostwa Bielska w gimnastyce sportowej. 2019.03.08

Złap Bakcyla - spotkanie z mistrzami Narciarstwa

X NOWOTARSKI PIKNIK LOTNICZY 7-8. 07.2018